به خانواده آرجام بپیوندید

http://
@
لطفا خطای رخ داده را برطرف نموده ،دوباره امتحان کنید
بانک اطلاعات آهن و فولاد ایران شامل 14000 از اطلاعات شرکت هایی می باشد که در بخش تولید،توزیع، بازرگانی و خدماتی فعال بوده و در استان های مختلف مستقـــر می باشند. لذا در این بانک جهت سهولت جستجو شرکت ها براساس نوع فعالیت تخصصــی منطقه استقرار و حروف الفبای نام مدیریت آن ها دسته بندی شده اند.

جهت استفاده از این خدمات با پرکردن فرم مربوط به عضویت می توانید به صورت آنلاین از این اطلاعات استفاده نمایید.

http://
 
@
لطفا خطای رخ داده را برطرف نموده ،دوباره امتحان کنید

در صورت درخواست ، خرید کتاب و یا استفاده از خدمات

به بخش    رجوع کنید


اطلاعات بانکی شرکت آرجام به شرح زیر می‌باشند
حساب ملی  0200978427004
کارت ملی   6037991735458774
حساب ملت  6233865702
کارت ملت 6104337795985025
حساب صادرات  0207312861001
کارت صادرات 6037694044538415