اخبار > بازارهای ورق به روایت شاخص ها
بازارهای ورق به روایت شاخص ها
تاريخ :
۱۳۹۴-۰۶-۲۴ ۱۰:۰۳:۲۷ 
تعداد بازديد :
129  

بازارهای ورق به روایت شاخص ها

 در شمال اروپا متوسط قیمت ورق گرم بازار داخلی 2 یورو هر تن رشد داشته و ورق سرد ثابت ماند. ورق گالوانیزه نیز به 570 یورو هر تن درب کارخانه افزایش یافت. ولی ورق تخت یک یورو افت داشته به 525 یورو هر تن درب کارخانه رسید.
در جنوب اروپا ورق گرم 6 یورو هر تن بالا رفت و ورق سرد 4 دهم درصد بالا رفته به 481 یورو هر تن درب کارخانه رسید. ورق گالوانیزه تغییر قیمت نداشت و ورق تخت یک یورو هر تن ارزان تر شد.
در امریکا متوسط قیمت ورق گرم 3 دلار هر شورت تن افت داشته به 693 دلار هر شورت تن معادل 764 دلار هر تن رسید. ورق سرد 4 دهم درصد ارزان تر شد ورق گالوانیزه 5 دلار هر شورت تن افت داشت. ورق تخت نیز در امریکا 5 دلار هر شورت تن بهبود قیمت داشته به 837 دلار هر شورت تن رسید.
همچنین قابل ذکر است متوسط قیمت میلگرد در جنوب اروپا 2 یورو هر تن افت داشته به 451 یورو هر تن و قیمت بیلت صادراتی دریای سیاه با یک دلار افت 493 دلار هر تن فوب ثبت شد اختلاف قیمت این دو کالا به 125 دلار هر تن کاهش داشت.